SME
Piatok, 22. september, 2023 | Meniny má Móric

Od zábavky grófov k národnému športu: Ako na Slovensku začínal hokej?

Ako vyzerali prvé slovenské pokusy.

Zatiaľ čo kanadský ľadový hokej má u nás pomerne dobre spracovanú históriu, jeho predchodca bandy hokej je na tom už horšie. Pre nezainteresovaných čitateľov si v stručnosti pripomeňme základné rozdiely medzi kanadským ľadovým hokejom a bandy hokejom. Sú nimi predovšetkým rozmery ihriska a bránok – v prípade bandy hokeja sú takmer raz také.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Rozdiel je aj v počte hráčov, ktorých je v jednom družstve sedem. Ďalším rozdielom je to, že sa hrá s gumenou loptičkou s priemerom 6 – 7 cm. Hokejka je ohnutá a má dĺžku maximálne 120 cm. Pripomeňme si aj to, že kolískou hokeja, ktorý patrí do rodiny moderných športov, je Anglicko.

SkryťVypnúť reklamu

Prvý športový klub bandy hokeja pod názvom Bury-Fen-Club bol založený v Anglicku v roku 1814. Z ostrovného štátu sa bandy hokej dostával rôznymi cestami do Európy, najskôr do administratívnych centier a potom aj ďalej. Pre porovnanie – cesta ľadového hokeja bola o niečo zložitejšia.

Najskôr sa bandy hokej dostal okolo roku 1850 z Anglicka do Kanady. Tu sa obohatil o prvky lakrosu a v novej podobe sa vrátil späť. Až potom viedla jeho cesta na starý kontinent. Pre úplnosť dodajme, že prvý klub ľadového hokeja bol založený v roku 1897 pod názvom Prince Ice Hockey Club London

Odbor bandy hokeja I. ČsŠK Bratislava v roku 1924 (z archívu autora)

Začiatky vo Viedni

Skôr ako sa budeme venovať prvým krokom bandy hokeja na Slovensku, pozrieme sa, ako sa toto športové odvetvie vyvíjalo v jednotlivých častiach Rakúsko-Uhorska, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko, a odkiaľ k nám toto športové odvetvie prišlo.

SkryťVypnúť reklamu

Prvé kroky hokeja s prívlastkom bandy sú spojené s mestom, ktoré bolo administratívnym centrom krajiny –Viedňou. Podľa dostupných prameňov sa v tomto meste začal hrať bandy hokej v roku 1898. Vôbec prvé stretnutie sa uskutočnilo v zime 1899 na klzisku Engelmann medzi mužstvami Eisclub (TEC) a Wiener Athletic Club (WAC). V nasledujúcich rokoch sa k uvedeným klubom pripojili ďalšie: Wiener Training Club (WTC), Wiener Sport Club (WSC) a od roku 1906 aj česko-viedenský športový klub Slávia Viedeň.

Aj prvá umelá ľadová plocha v Rakúsko-Uhorsku bola vybudovaná vo Viedni, do prevádzky ju uviedli 10. novembra 1909. To výrazným spôsobom ovplyvnilo ďalší vývoj hokeja v krajine. Prvým klubom, ktorý sa vo Viedni začal venovať kanadskému hokeju, bola Slávia Viedeň, ale až do rozpadu Rakúska-Uhorska bol v tejto časti monarchie dominantný bandy hokej. Organizačne ho od roku 1912 zastrešoval Rakúsky zväz ľadového hokeja.

SkryťVypnúť reklamu

Prvý oficiálny zápas v hokeji sa odohral 6. januára 1901 na území dnešného Česka. Odohrali ho SK Slávia Praha a Bruslařský závodní klub (BZK). Zásluhu na tom mal Josef Rössler-Ořovský, ktorý začiatkom 90. rokov priviezol z Paríža prvé hokejky, loptičky a pravidlá. Trvalo však celé desaťročie, než si hokej našiel priaznivcov aj mimo BZK, ktorý bol materským klubom J. R. Ořovského. Dva týždne po prvom zápase sa medzi uvedenými klubmi uskutočnili prvé Majstrovstvá koruny Českej v bandy hokeji, v ktorých vyhrala SK Slávia Praha. Krátko nato sa uskutočnil aj prvý zápas vo Viedni medzi SK Sláviou Praha a klubom WSC.

Od jesene roku 1902 začali v pomerne rýchlom slede vznikať ďalšie kluby, respektíve oddiely hokeja v už jestvujúcich kluboch, ako 1. ČLTK Praha, HC Špičák, Veslársky Klub Praha, Klub Cyklistov Čechie. Neskôr sa k založeniu klubu odhodlala aj AC Sparta Praha. Redakcia časopisu Šport a hry podnietila v rokoch 1903 – 1904 založenie prvého ročníku pohárovej súťaže v bandy hokeji.

SkryťVypnúť reklamu

V roku 1904 sa hokej rozširuje do ďalších kútov krajiny, ako Plzeň a Příbram, a tiež sa dostáva na Moravu – do Brna a Velkého Meziříčí. V rovnakom roku sa Josef Gruss rozhodol napísať predsedovi vo Winchesteri list, v ktorom požiadal anglickú hokejovú asociáciu o pravidlá hokeja s pukom – kanadského hokeja, ktoré uverejnil v časopise Šport a hry. Avšak aj naďalej hokejisti v Česku preferovali hru s loptičkou.

Významným medzníkom vo vývoji hokeja v Čechách bol dátum 19. novembra 1908, kedy sa uskutočnilo úradné uznanie Českého svazu Hockeyového. Krátko na to sa tento zväz stal členom medzinárodnej federácie kanadského hokeja Ligue Internationale de Hockey sur Glace (LIHG).

V januári 1909 sa českí hokejisti zúčastnili medzinárodného turnaja v Chamonix. Hneď po návrate zo Chamonix sa v Prahe uskutočnili prvé Majstrovstvá Čiech v kanadskom hokeji. Ale aj po nich mal v Česku prevahu bandy hokej a masovejší prechod klubov ku kanadskému hokeju nastal až v roku 1924.

SkryťVypnúť reklamu

Hokejový odbor budapeštianskeho BKE, ktorý trénoval aj vo Vysokých Tatrách (z archívu autora)

Zábava grófov a barónov

Zo Zalitavska, tzn. Uhorska, je prvá relevantná informácia o hokeji z roku 1904. Obyvatelia Budapešti sa vtedy mohli oboznámiť s touto hrou v mestskom parku, kde sa odohral vzájomný zápas Budapeštianskeho korčuliarskeho klubu (BKE) a Budapeštianskeho gymnastického klubu (BTE). Tento zápas sa uskutočnil z iniciatívy predsedu BKE Gejzu Žigmunda?

Krátko na to začal BKE s tréningovou činnosťou a v sezóne 1906/1907 už vykazoval dve družstvá. Medzi družstvami klubu sa 12. januára 1908 uskutočnilo prvé oficiálne ohlásené stretnutie, v ktorom „A“ tím vyhral nad „B“ tímom v pomere 8:5.

Zachovala sa aj zostava víťazného družstva, za ktoré hrali grófi István Csáky, István Bethlen, Béla Csáky, Andor Andrássy a barón Elemér Solomon. Ako je zrejmé, boli to členovia tzv. vyšších kruhov, čo je pochopiteľné, pretože hokejová výstroj v tomto období bola vzácnosťou a stála nemalé finančné prostriedky a bežná populácia si ju nemohla dovoliť.

SkryťVypnúť reklamu

Krátko nato sa uskutočnilo aj prvé medzinárodné stretnutie vo Viedni medzi BKE a TEC, v ktorom hostia vyhrali v pomere 14:0. Ešte v tom istom roku sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie v Prahe medzi SK Sláviou Praha a družstvom Vysokej ekonomickej školy Budapešť, v ktorom tím hostí zvíťazil v pomere 2:5.

V roku 1908 bola založená Uhorská federácia ľadových športov, ktorej súčasťou sa stal aj hokej. Kanadský hokej ale uhorské družstvá neoslovil možno aj preto, že aj v ďalšom období dosahoval tím BKE na medzinárodnej scéne výborné výsledky. Najvýznamnejšie podujatie, ktorého sa BKE v predvojnovom období zúčastnil, bol turnaj v St. Moritzi v januári 1914, kde vo finále porazil nemecký klub Leipzig SC v pomere 4:0 a stal sa najlepším klubom bandy hokeja v Európe.

SkryťVypnúť reklamu

Po skončení vojny sa hokejový život v Maďarsku obnovil v roku 1922. Géza Lator uvádza vo svojom príspevku, ktorý sa venuje histórii bandy hokeja v Európe, že povojnový rozvoj hokeja v Maďarsku hatili predovšetkým menej priaznivé klimatické podmienky a strata územia Vysokých Tatier, ktoré budapeštianske kluby využívali pred 1. svetovou vojnou na svoju tréningovú a klubovú činnosť.

Stretnutie ČsŠK Košice a Slávia Košice (z archívu autora)

Prvé slovenské pokusy

Príchod prvých foriem moderného športu na Slovensko môžeme zaregistrovať až v druhej polovici 19. storočia. Túto skutočnosť spôsobila predovšetkým oneskorená industrializácia, s ktorou bolo spojené aj napredovanie športu.

Zaujímavou informáciou je aj to, že k prvým klubom, ktoré sa zakladali na území Slovenska, patrili predovšetkým korčuliarske: Bratislava (1871), Prešov (1873), Banská Bystrica (1874), Levoča (1876), Trenčín (1881), Rožňava, Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš a Kremnica (1885), Levice (1886) a Brezno (1892).

SkryťVypnúť reklamu

Tieto kluby však neorganizo­vali športovú činnosť v pravom zmysle slova. Zameriavali sa na korčuľovanie zábavnou formou, napríklad usporadúvaním karnevalov na ľade a podobne. Významným krokom, ktorý podporil rozvoj korčuľovania a s ním spojené športové aktivity, bolo zavedenie nepovinného korčuľovania v zimnom období na stredných školách v Uhorsku od roku 1894.

Prvá informácia o hokeji z územia Slovenska sa viaže na rok 1902, keď sa skupinka bratislavských študentov vybrala do blízkej Viedne, aby zohrala zápas s tamojším klubom WAC. Hoci Bratislavčania neslávne prehrali 0:11, od hokeja ich to neodradilo a naďalej sa venovali tomuto športu na klzisku Klubu bratislavských kovorobotníkov (VAS). Tu sa odohralo 2. februára 1914 stretnutie medzi Bratislavou a Budapešťou, ktoré skončilo v pomere 5:8.

SkryťVypnúť reklamu

Bandy hokej prenikal aj do ďalších miest Slovenska, kde oslovil najmä stredoškolskú mládež. Zachovali sa informácie, že pred 1. svetovou vojnou sa hokej hral aj v Trenčíne a Prešove. Stále však mal neorganizovanú podobu.

Majstrovstvá Slovenska v bandy hokeji 1925. Na snímke je finálový zápas BKE a Leipziger SC (z archívu autora).

S Československom prichádza ten pravý hokej

Významným impulzom pre rozvoj hokeja na Slovensku bol vznik Československa. Predvojnový Český svaz hockeyový rozšíril svoju pôsobnosť aj na Slovensko a premenoval sa na Československý svaz hockeyový. Združoval odbory kanadského, bandy a pozemného hokeja.

Na Slovensku sa k činnosti zväzu ako prvý prihlásil klub v Bratislave, kde bol v roku 1919 založený Prvý Československý športový klub (I. ČsŠK) a v rámci neho v sezóne 1920/1921 hokejový odbor. Neskôr sa pridali Slávia Bratislava a Zwirnfabrik SC Bratislava.

SkryťVypnúť reklamu

V roku 1920 boli ČsŠK založené aj v Košiciach a Trnave. Hokej sa začal udomácňovať aj v ďalších mestách. V roku 1920 sa prihlásil Banskobystrický atletický club (BAC). V roku 1922 Atletický club v Spišskej Novej Vsi, Prešovský telocvičný a šermiarsky spolok, Zvolenský telocvičný klub a Karpathenverein v Kežmarku.

Najvýraznejšie napredovanie hokeja v tomto období môžeme zaregistrovať v Košiciach, kde začali hrať hokej aj kluby národnostných menšín. V prípade maďarskej menšiny to boli Kassai Atletikai Club (KAC) a Kassai Sport Club (KSC). Do hokejového diania v meste sa zapojili aj Židia, ktorí si založili hokejový oddiel v rámci športového klubu Hakoah Košice.

Dlhodobá súťaž odštartovala v Košiciach 18. decembra 1921. V prvom stretnutí zvíťazil ČsŠK nad miestnym rivalom KAC 12:2. Vyše 3-tisíc divákov bolo nadšených novou hrou. Nemenej zaujímavá je informácia, že družstvo ČsŠK v tom čase tvorili dôstojníci miestnej posádky. Najvýraznejšie sa do počiatkov hokeja v Košiciach zapísal Jindřich Lepier, profesionálny vojak 11. pešej divízie, ktorý okrem toho, že bol vynikajúci hráč, bol aj obetavým inštruktorom a rozhodcom. Hokej oslovil miestnu mládež do takej miery, že v KAC a KSC mali aj ženské družstvá.

SkryťVypnúť reklamu

V sezóne 1922/1923 urobili Košičania ďalší významný krok. Na stretnutí hokejových subjektov, ktoré sa uskutočnilo 28. novembra 1922, sa dohodli na vytvorení okresu pre východné Slovensko v rámci Československého svazu hockeyového. Predsedom sa stal Kálmán Gerhardt (KAC), podpredsedom Jindřich Lepier (ČsŠK), se­kretárom József Kustra (ČsŠK) a zväzovým kapitánom Béla Vas (KAC).

Slovenské a maďarské kluby vytvorili riadiaci orgán bez ohľadu na národnosť a vstúpili do zväzu. Tréningy na ľade mali spoločné, príslušnosť ku klubu nehrala žiadnu úlohu, s výnimkou piatka, keď mali vyhradený čas mužstvá, ktoré mali v nedeľu naplánované stretnutie.

Najdôležitejším rozhodnutím bolo založenie dlhodobej majstrovskej súťaže – majstrovstiev Košíc. V prvom ročníku v nej štartova­li okrem ČsŠK, KAC a KSC aj dvaja nováčikovia – Slávia a Törekves a neskôr k uvedeným družstvám pribudol aj Hakoah. Víťazom sa podľa očaká­vania stalo mužstvo ČsŠK, aj keď sa jeho káder značne obmenil.

SkryťVypnúť reklamu

Od sezóny 1923/1924 organizoval kežmarský Karpathenverein pohárovú súťaž v Starom Smokovci. Na ňu v roku 1925 nadviazal Medzinárodný týždeň zimných športov, ktorý zorganizoval KSC Košice. V rámci uvedeného podujatia sa uskutočnili aj medzinárodné majstrovstvá Slovenska v bandy hokeji. Majstrovstvá vyhral budapeštiansky klub BKE pred nemeckým Leipziger SC a opavským Troppauer EV.

Na západnom a strednom Slovensku sa v tomto období nepodarilo založiť súťaže, a tak družstvá hrali len priateľské zápasy. Zatiaľ čo na strednom Slovensku sa najviac o rozvoj hokeja zaslúžil Ernest Sebök, výborný krasokorčuliar a neskorší rozhodca, ktorý k rozvoju hokeja výrazne prispel aj tým, že ako prvý na Slovensku vybudoval sieť obchodov so športovými potrebami, na západnom Slovensku sa na tom najvýraznejšie podieľal Antonín Balík, bývalý hokejista ČSK Vyšehrad.

SkryťVypnúť reklamu

A. Balík v podmienkach I. ČsŠK Bratislava založil oddiel bandy hokeja, ktorý sa neskôr preorientoval na kanadský hokej. Prvé priateľské stretnutie v kanadskom hokeji odohralo družstvo I. ČsŠK Bratislava 14. decembra 1924 vo Viedni, kam ho pozval miestny klub Eislaufverein.

Pre úplnosť dodajme, že majstrovstvá Československa v bandy hokeji sa uskutočnili dovedna len trikrát, v sezónach 1921/1922 až 1923/1924. Majstrovské tituly získali hokejisti z SK Strakonice. Rozhodujúcu zmenu priniesli Majstrovstvá Európy v roku 1925. LIH na svojom zasadnutí v roku 1924 v Chamonix poverilo jeho organizáciou Československo. Turnaj sa mal uskutočniť 3. až 6. januára v Prahe, ale pre nepriaznivé počasie sa napokon uskutočnil na Štrbskom Plese.

Trvalo ďalšie dve sezóny, kým sa kanadský hokej na Slovensku presadil aj organizačne. Nie preto, že by bol bandy hokej vážnym konkurentom, ale z oveľa prozaickejšieho dôvodu. Vysoké teploty počas nasledujúcich zím neumožnili venovať sa čoraz populárnejšiemu športu.

SkryťVypnúť reklamu

Na rozdiel od súčasných hokejistov sa prví protagonisti hokeja nemohli spoľahnúť na umelú ľadovú plochu. Tá prvá bola na Slovensku vybudovaná až 15. decembra 1940 v Bratislave. Pre úplnosť dodajme, že prvý oficiálny zápas v kanadskom hokeji sa u nás uskutočnil 4. januára 1925 medzi I. ČsŠK Bratislava a ČsŠK Trnava, v ktorom domáci zvíťazili 10:2.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Historická revue

     Komerčné články

     1. Podpora systému je slabá, je to na jednotlivcoch
     2. Prišli na to, že odpad je cenný
     3. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom
     4. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
     5. Spoločnosť EY vyhlásila 18. ročník súťaže na Slovensku
     6. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty
     7. Septembrové číslo krížovkárskeho magazínu Lišiak v denníku SME
     8. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz
     1. Prišli na to, že odpad je cenný
     2. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom
     3. Až dve tretiny Slovenska majú mäkkú vodu. Čo na to naše cievy?
     4. Autocentrá AURES Holdings obslúžili už 3 milióny zákazníkov
     5. Príďte ochutnať ocenené destiláty
     6. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
     7. Politici dobrovoľne posielajú slovenské ženy pod nôž
     8. IT expertka: Iba mobil deťom na učenie naozaj nestačí
     1. Ľuboš Fellner opäť pozýva. Kam volá turistov teraz? 14 054
     2. Už len dnes za vás Fellner zaplatí polovicu dovolenky 11 788
     3. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať 9 609
     4. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty 5 508
     5. Získajte 50% zľavu na predplatné SME.sk. Tu zistíte viac 3 213
     6. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz 3 066
     7. 50-tisíc dovolenkárov si kúpilo zájazd cez SME 2 670
     8. Veľké Karlovice: wellness oáza kúsok od hraníc 2 529
     SkryťVypnúť reklamu
     SkryťVypnúť reklamu
     SkryťVypnúť reklamu
     SkryťVypnúť reklamu

     Neprehliadnite tiež

     Čo všetko prezrádzajú stredoveké šperky?


     a 1 ďalší 3. sep

     Ochráňme Tatry od znešvarenia obchodnými a špekulačnými podnikmi.


     a 1 ďalší 27. aug

     Obnova kultúrneho dedičstva funguje ako pozitívna deviácia.


     a 1 ďalší 13. aug

     Symbolom rusofilstva bol aj Ľudovít Štúr.


     a 2 ďalší 6. aug
     SkryťZatvoriť reklamu