SME
Štvrtok, 8. december, 2022 | Meniny má Marína

Prví štyria králi

Prví štyria králi - Dedičstvo indoeurópskeho mýtického myslenia

V nasledujúcich riadkoch sa zameriame na indoeurópske podhubie rímskeho náboženského, mytologického a odvodene tiež historického myslenia. Jedným zo spôsobov, ako, hoci aj neúmyselne, zachovať bohatstvo mytologických príbehov, je jeho transformácia na látku hrdinského eposu. Práve ona sa postupne presadí v nazeraní historiografov na vlastné dejiny.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou


Presne tento proces prebehol v rímskej spoločnosti. Mytologické látky sa nám zachovali v knihách rímskych historikov ako Livius, Plutarchos a Dionysios z Halikarnasu. Podľa tradície bolo mesto založené Remom a Romulom, osídlené miestnymi pastiermi a potom vyhnancami a tulákmi z Latia. Čoskoro sa v meste začal prejavovať nedostatok žien a tak Romulus, aby problém so ženami vyriešil, použil vojnovú lesť. Vymyslel sviatok, pomocou ktorého prilákal do Ríma rodiny z okolia, a uprostred oslavy sa on a jeho druhovia vrhli na mladé Sabínky a uniesli ich do svojich domovov.

SkryťVypnúť reklamu

Vojna, ktorá kvôli tomu vypukla medzi Rimanmi a Sabínmi, sa naťahovala a neprinášala žiadne výsledky. Sabíni sa zmocnili ľsťou pevnosti na Tarpejskej skale na pahorku Kapitolu. Následne sa obidve vojská stretli na priestranstve, kde neskôr vyrástlo Forum Romanum. Sabíni získali v boji prevahu. V tej chvíli sa Romulus v modlitbe obrátil na najvyššieho boha Iova, ktorý zasial medzi Sabínmi paniku. To umožnilo Rimanom znova zoradiť šíky a opätovne sa vrhnúť do boja. Bitka sa neskončila, kým sa do konfliktu nezamiešali mladé Sabínky a neuzmierili svojich otcov a bratov s ich novými manželmi.

Mier spôsobil, že sa celý rad Sabínov rozhodol usídliť v meste. Romulus potom pribral za spoluvládcu sabínskeho panovníka Tita Tatia a po jeho smrti vládol znova sám. Romulus ustanovil politickú štruktúru – senát a snem ľudu. Počas dlhoročnej vlády musel často a úspešne bojovať proti svojim susedom, ktorí sa na nové mesto pozerali s nedôverou. Nakoniec zmizol v prudkej búrke, alebo ho zabili senátori.

SkryťVypnúť reklamu

Nasledovníci

Romulus sa aj napriek svojmu zločinu bratovraždy stal pre Rimanov vzorom, bol súčasne zakladateľom, tajuplným mágom a bojovníkom. V oblasti náboženstva založil len dva kulty a jeden obrad. Jedným je kult Iova v jeho bojovej funkcii, v ktorej vyvoláva u nepriateľa paniku a dáva víťazstvo Rimanom: Iova Statora – zastaviteľa, pretože zastavil ústup Rimanov pred Sabínmi, a Iova Feretria – nesúceho zbroj, keď v jednej bitke zabil nepriateľského vojvodcu a zobral mu jeho zbroj. Z obradov to boli Lupercalia, sviatok zameraný na očistu mesta a zabezpečenie plodnosti. Jeho náplňou bol neviazaný a bujarý beh mladých polonahých mladíkov, ktorí behali po meste a bičovali všetkých, koho stretli.

Naše pramene vykresľujú Romula ako zvrchovaného vládcu. Na verejnosti vystupoval len v sprievode liktorov, ktorí nosili zväzky prútov opásané remeňmi. Prútmi mohli kohokoľvek zbičovať, rozohnať dav alebo, koho Romulus prikázal zatknúť, zviazať remeňmi. Zaujímavé je tiež to, že nevieme nič o jeho potomkoch. Ak aj nejakých mal, nehrali v dejinách Ríma žiadnu úlohu. Romulus vládol do roku 717 pred n. l., teda 36 rokov.

SkryťVypnúť reklamu

Tradícia je jednotná v otázke jeho nasledovníkov. Po krátkom medzivládí nasleduje po Romulovi Sabín Numa Pompilius. Je úplným Romulovým opakom a podarilo sa mu úplne odviesť Rimanov od vojenského remesla. Počas jeho mimoriadne dlhej vlády, kraľoval 43 rokov, nemuseli Rimania ani raz vytiahnuť do boja. Numa Pompilius sa namiesto bojov venoval najmä snahe naučiť Rimanov základy pietas – posvätných zásad vzťahov medzi ľuďmi a bohmi a medzi ľuďmi navzájom. Vytvoril a zorganizoval náboženské inštitúcie. Ustanovil troch flamines maiores – veľkých flaminov, kňazov obetníkov pre tri najvýznamnejšie božstvá raného Ríma – Iova, Marta a Quirina. Vytvoril zbor kňazov fetialov, ktorí mali na starosti vzťahy so susednými mestami a rituálne zabraňovať násiliu alebo ho aspoň obmedziť. Numa sa snažil naučiť Rimanov spravodlivosti a vyznačoval sa uctievaním bohyne Fides Publica, bohyne vernosti, ktorá vládla nad vzťahmi medzi jednotlivcami a národmi. Dal jej vystavať chrám a zaviedol každoročnú obetu. Numa Pompilius mal početné potomstvo, ktoré patrilo medzi zakladateľov najváženejších rodov v Ríme.

SkryťVypnúť reklamu

Bezbožný vládca

Tretím kráľom bol preslávený vojvodca a bojovník Tullus Hostilius vládnuci 32 rokov. Ten znova otočil kormidlo vývoja rímskeho ľudu o stoosemdesiat stupňov a venoval sa takmer výhradne vedeniu vojen. Počas jeho vlády sa viedol zápas medzi Rímom a Alba Longou o vrchnú vládu nad Latiom. Do tohto zápasu spadá dohoda medzi oboma mestami o zástupnom súboji dvoch bratských trojíc – Horatiovcov a Curiatiovcov. V súboji zvíťazil vďaka ľsti najmladší Horatius zastupujúci Rím. Po návrate do Ríma ho, hoci bol víťazom, prekľaje jeho sestra, pretože jeden zo zabitých Curiatiovcov bol jej snúbenec, a Horatius ju v návale zlosti namieste zabije. Z tohto previnenia sa odvtedy rod Horatiovcov musí každoročne rituálne očisťovať.

Po tejto porážke Alba Longa na čele s jej vojvodcom Mettiom Fufetiom uzná rímsku nadradenosť. V boji proti fidénskemu vojsku však Mettius zradí Tulla Hostilia a odkryje rímsky bok. Hostilius si to všimne, vzýva božstvá Quirina, Ops a Saturna a dokáže z toho vymanévrovať a Fidénčanov poraziť. Následne si pozve Mettia pod falošnou zámienkou do veliteľského stanu, zatkne ho a dá ho popraviť pre Rimanov neobvyklým spôsobom – Mettia Fufetia roztrhajú štyri kone. Tullus sa po celú dobu svojej vlády správa ako bezbožný kráľ, ktorý zaned-
báva všetku starosť o kulty a bohov. Napokon ho Jupiter potrestá tak, že na neho a na celé rímske vojsko zošle epidémiu. Tullus Hostilius prepadne rôznym poverám a keď sa raz snaží vykonať obetu Iovovi Eliciovi – Zvestovateľovi, robí to zvráteným spôsobom. Jupiter ho zasiahne bleskom a ukončí jeho život.

SkryťVypnúť reklamu

Po Tullovi Hostiliovi nasleduje Ancus Marcius. Počas jeho vlády prúdi do mesta bohatstvo a zavádza sa diaľkový obchod. Ancus Marcius sa stará o zvelebovanie mesta a zväčšuje počet obyvateľstva usadzovaním ďalších susedov v Ríme. Dal postaviť most cez Tiber a založil prístav v Ostii na podporu výmeny tovarov so zámorím. Počas jeho kraľovania prichádza do Ríma bohatý Tarquinius, ktorý svoje bohatstvo dáva do služieb Ríma a kráľa. Ďalej sa odohrávajú dobrodružstvá prostitútky Larentie, ktorá si nahonobí obrovský majetok a po smrti ho odovzdá rímskemu ľudu. Ancus Marcius zakladá kult „holohlavej Venuše“, ktorá podľa tradície vyliečila rímske ženy z epidémie vypadávania vlasov.

Trojfunkčná ideológia

Historická vierohodnosť tohoto podania je veľmi diskutabilná. Je pravdepodobné, že sa do neho začlenili spomienky na niektoré osobnosti a udalosti, samozrejme upravené v dôsledku odovzdávania kolektívnou pamäťou. Boli premyslené, vykreslené a usporiadané podľa osobitného historiografického prístupu. Georges Dumézil ukázal, akým spôsobom Rimania historizovali veľké témy indoeurópskej mytológie. Činili tak do tej miery, že o najstaršej rímskej mytológii, ešte neovplyvnenej etruskou a gréckou mytológiou, môžeme povedať, že sa skrýva najmä v prvých dvoch knihách Tita Livia.

SkryťVypnúť reklamu

Aby sme lepšie pochopili a rozoznali dedičstvo indoeurópskeho mýtického myslenia v antickom Ríme, tak si ho najskôr trochu priblížime. Hlavnú líniu predstavuje trojfunkčná ideológia, ktorá sa prejavuje jednak v rozdelení spoločnosti ľudí, ako aj v usporiadaní božského panteónu. Rozdeleniu spoločnosti na tri triedy: kňazi, bojovníci a pestovatelia – roľníci zodpovedá trojfunkčná náboženská ideológia: funkcia magickej a právnej moci, funkcia bohov bojovej sily a napokon funkcia bohov plodnosti a blahobytu.

Toto rozdelenie je najlepšie viditeľné v Indii. V starej Indii totiž spoločenským triedam bráhmanov (kňazi, obetníci), kšatrijov (bojovníci, ochrancovia obce) a vaišjov (výrobcovia) zodpovedajú bohovia Varuna a Mitra, Indra a blíženci Nasatjovia (alebo Ášvinovia). Rozdelenie prvej zvrchovanej funkcie na dve časti alebo doplňujúce sa tendencie – magická vláda a právna vláda – jasne ilustruje indická dvojica Varuna a Mitra. Varuna je znepokojivý a hrozivý boh, ktorý dozerá na dodržiavania mravného kozmického zákona. Je to zlovestný boh, ktorý vzbudzuje hrôzu, vlastní uzly a siete, z čoho vyplýva, že sa môže každého rýchlo a neodvrátiteľne zmocniť. Mitra, ktorého meno znamená „zmluva“, „priateľ“, je naopak dobrotivým bohom, ochrancom roľníckeho ľudu, ktorý riadi a zabezpečuje mier a bezpečnosť. Varuna je despotickejší, útočnejší, temnejší, hrozivejší. V epickej projekcii Varunu, ktorého zastupuje Pándu v indickom epose Mahábhárata, nemá Pándu žiadne vlastné deti. Mitra predstavuje vládu v jej jasnej, usporiadanej, pokojnej, láskavej podobe.

SkryťVypnúť reklamu

Na druhej úrovni stojí indický boh vojny Indra, ktorý je vyzbrojený hromom, bojuje s démonmi a zachraňuje svet. Druhá funkcia predstavuje nutnosť telesnej sily, ktorá prináša víťazstvo a zabezpečuje korisť a moc. Druhá úroveň prezentuje hrdinské činy a prebytok životných síl. Najväčšiu mnohotvárnosť obsahuje tretia funkcia, pretože náboženské výrazy spojené s hojnosťou, mierom, plodnosťou a blahobytom nevyhnutne súvisia so zemepisnou, hospodárskou a historickou situáciou každej skupiny. Kanonickí bohovia tretej funkcie, napríklad Ášvinovia v Indii, zaštiťujú len časť veľmi komplexnej tretej funkcie a doplňujú ich mnohé ďalšie božstvá. Tretia funkcia sa zaoberá mladosťou, zdravím, plodnosťou, výživou, dostatkom potravy, hojnosťou ľudí a hospodárskym bohatstvom. V Ríme stoja na týchto úrovniach božstvá Jupiter a Dius Fidius na prvej úrovni, Mars na druhej a Quirinus na tretej. Božstvá Jupiter, Mars a Quirinus nazývame tiež predkapitolskou trojicou.

SkryťVypnúť reklamu

Chrám Fortuny – jeden z najstarších v Ríme

Spoločný tím talianskych, britských a amerických archeológov robil v roku 2014 výskumné práce na polohe Sant‘Omobono v historickom centre Ríma. Počas nich objavili základy jedného z najstarších chrámov v Ríme. V tieni kostola z 15. storočia, Sant‘Omobono, len na východ od ostrova Tiberina, bádatelia a študenti z univerzity 
v Michigane, univerzity v Calabrii a múzea rímskej archeológie v Londýne vykopali 4,5 m 
hlbokú sondu. Vďaka nej našli zvyšky archaického chrámu Fortuny zo 6. storočia pred n. l., kedy bol Rím stále ovládaný etruskými kráľmi. Spolu s pozostatkami prvého chrámu Jupitera Kapitolského. Sú to najstaršie ruiny náboženskej stavby nájdenej 
v Ríme. Spomínaný chrám Jupitera postavili tiež za vlády kráľov v 6. storočí pred 
n. l. a zničili ho v roku 83 pred n. l., počas druhej Sullovej občianskej vojny. Základy chrámu Fortuny boli viditeľné iba tri dni, následne z bezpečnostných dôvodov 
a ochrany nájdenej pamiatky archeologický výkop zasypali.

          

Podobnosť príbehov

Vďaka týmto poznatkom môžeme oveľa efektívnejšie interpretovať mytologické vrstvy v rímskych príbehoch, z ktorých mnohé pochádzajú z indoeurópskeho dávnoveku. Dumézil si všíma podivuhodné paralely medzi príbehom o vojne Rimanov a Sabínov a medzi ústrednou epizódou škandinávskej mytológie, najmä konfliktom medzi dvomi skupinami bohov – Asmi a Vanmi. Asovia sú zhromaždení okolo Odina a Tóra. Odin je vodcom a kráľom bohov, je to mocný kúzelník ovládajúci mágiu. Tór je boh s kladivom, je veľkým nebeským bojovníkom, ktorý často bojuje s obrami. Odin a Tór predstavujú bohov prvej a druhej úrovne. Okolo nich sú sústredení ďalší bohovia.

Vanovia sú, naopak, bohovia plodnosti a bohatstva. Asom začne prekážať, že ľudia nevzývajú len ich, ale 
že božské pocty preukazujú tiež Vanom. Vanovia napadnutí Asmi dlho vzdorujú a prevaha sa prelievala raz na jednu, raz na druhú stranu. Obidve strany využívajú v boji zbrane, ktoré zodpovedajú ich určeniu. Odin má k dispozícii kopiju, ktorá u nepriateľa vyvoláva nezastaviteľnú paniku a zastavuje útoky Vanov. Naopak Vanovia vytvoria bytosť nazvanú Zlaté opojenie, ktoré Asovia nevedia žiadnym spôsobom zničiť. Vyčerpaní striedaním úspechov a neúspechov uzavierajú Asovia a Vanovia mier. Hlavné božstvá Vanov sa usídlia u Asov. Svojou plodnosťou a bohatstvom dopĺňajú vrstvu bohov zhromaždených okolo Odina. Tak sa ukončuje splynutie dvoch skupín božstiev a už nikdy medzi nimi nevypukne žiadny konflikt.

SkryťVypnúť reklamu

Presnú paralelu k tomuto mýtickému príbehu nachádzame tiež v Indii, ale nás zaujíma rímske rozprávanie. V ňom sa takisto stretávame na jednej strane s Rimanmi ako predstaviteľmi prvej úrovne vládcov a zároveň druhej úrovne bojovníkov. V niektorých podaniach ich dopĺňajú nájomní žoldnieri pod vedením Etruska Lucumona, odborníka na vojnu, zástupcu druhej úrovne. No a proti nim stoja Sabíni, ktorí sa vyznačujú tým, že sú bohatí. Majú stáda a hojnosť žien, teda to, čo Rimanom chýba. V boji používajú zbrane podľa ich funkčného zaradenia. Sabíni sa zmocnia rímskej pevnosti buď úplatkom zo zlata, ktoré si od nich vypýta dcéra veliteľa pevnosti, alebo vďaka tomu, že sa táto dievčina zamiluje do sabínskeho kráľa.

Naopak, Romulus sa obráti na Iova, ktorý na Sabínov zošle paniku. Vojna končí tým, že sa obidve znepriatelené strany zjednotia, navzájom si prinesú atribúty, ktoré druhej strane chýbajú, a vytvoria jednu komplementárnu spoločnosť. Romulus vlastne stojí na prvej úrovni a zastupuje jej varunovský aspekt, je epickou projekciou svojho ochrancu Jupitera. Je to zvrchovaný, hrozivý, prudký a násilnícky panovník, ktorý zabije svojho brata, dá uniesť Sabínky, podvádza v náboženstve tým, že vytvorí nový sviatok a vyvolá nenávisť u senátorov, ktorí ho pravdepodobne roztrhajú na kusy.

SkryťVypnúť reklamu

Druhý rímsky kráľ Numa Pompilius je jeho presným opakom, zastupuje mitrovskú časť prvej úrovne. Jasne o tom hovorí to, že za jeho vlády trval stále mier, neprepukla žiadna vzbura ani násilie. Slovo mier je etymologicky príbuzné so slovom Mitra. Numa Pompilius je ľudsky orientovaný zákonodarca sústredený na kulty a rituály a sprostredkujúci mier a dohodu medzi ľuďmi navzájom a tiež aj medzi bohmi a ľuďmi. Ustanovuje všetky neskôr klasické rímske kňazstvá a náboženské bratstvá. Mimoriadne oddaný bol bohyni vernosti/dôvery – bohyni Fides.

Len na okraj si môžeme položiť otázku, ako by sa v skutočnej histórii podarilo bojovné spoločenstvo mužov, ktoré takmer štyridsať rokov za Romula bojovalo so svojimi susedmi, zmeniť na miernych baránkov, ktorí by ďalších štyridsať rokov nezobrali do ruky zbraň. A ak by sa to aj Numovi podarilo, ako by na to reagovali ich susedia, z ktorých sa za Romulovej vlády stali nepriatelia Rimanov. A ako by toto nebojovné mesto ďalší kráľ znova zaviedol do nepretržitých vojen.

SkryťVypnúť reklamu

Na druhej úrovni stretávame v rímskej historizovanej mytológii bojového kráľa Tulla Hostilia. Príbeh tretieho rímskeho kráľa je uceleným eposom bojovníka, ktorý využíva starobylé mytologické vzory. Paralely k Tullovmu životu nachádzame v Indii v postave boha – bojovníka na druhej úrovni – Indru. K súboju dvoch trojíc bratov v rímskych dejinách môžeme postaviť príbeh o trojhlavom démonovi Triširasovi, ktorý ohrozoval bohov. Vtedy Indra prinúti Tritu Aptja (Trita znamená tretí), aby démona zabil. Trita to učiní, ale keďže Triširas je jeho príbuzný, je Trita Aptja a jeho rod rituálne poškvrnený a musí sa z tohto previnenia očistiť.

Paralelu k zrade Mettia Fufetia, jeho ľstivému zajatiu a netradičnému spôsobu zabitia, nachádzame v ďalšom so slávnych Indrových kúskov. Démon Namuči uzatvoril s Indrom zmluvu o neútočení, v ktorej sa Indra zaviazal, že ho nezabije ani vo dne ani v noci, ani suchou ani mokrou zbraňou. Namuči následne využije Indrovu slabú chvíľu a pripraví ho o jeho silu. Indra si na pomoc zavolá bohov Ášvinov a bohyňu Sarasvatí, ktorí mu vrátia silu. Indra následne zabije Namučiho bez toho, aby porušil svoju prísahu. Zabije ho totiž na úsvite, ani vo dne, ani v noci, a pripraví ho o hlavu pomocou morskej peny. Penou, ktorá nie je ani mokrá, ani suchá, ho utlčie.

SkryťVypnúť reklamu

Podobu nachádzame aj v božstvách, ktoré obaja bojovníci, v okamihu úzkosti, vzývajú alebo volajú na pomoc. U Tulla to boli Quirinus, ekvivalent Ášvinov, a Ops, ekvivalent Sarasvatí. Obe sú bohyňami pôdy a plodnosti, alebo bohatstva získaného z pôdy. Indra/Trita Aptja a Tullus Hostilius/Horatius sa previnia zabitím príbuzného a nedodržaním zmluvy. U tretieho kráľa Anca Marcia je jeho zaradenie jednoznačné, všetky jeho činy sa týkajú množstva ľudí, rozvoja obchodu, bohatstva a rozkoše.

Tieto porovnávacie mytologické štúdie nám jasne ukazujú, že indoeurópske dedičstvo bolo silne prítomné v rímskom myslení ešte v dobe, kedy sa formovalo historické povedomie Rimanov. Toto indoeurópske myslenie zahŕňalo nielen špecifickú mytológiu a rituálne praktiky, ale tiež súdržnú a presne formulovanú teológiu. A dokonca v Ríme kolovali rôzne indoeurópske mytologické a epické okruhy, ktoré boli zapracované do podoby rímskej histórie.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Historická revue

Inzercia - Tlačové správy

 1. Šéf sporiteľne: Synovia ma inšpirujú, čo čítať a koho sledovať
 2. Plánujete budúci rok kúpu kosačky ?
 3. Nový spoločník v živote? Podporíte ním deti, ktoré to potrebujú
 4. Vďaka kvalitným privátnym značkám na nákupoch zaručene ušetríte
 5. Kapor a rezne vo sviatočnom menu? Poradíme, čo s použitým olejom
 6. Aby na Vianoce nič nechýbalo
 7. Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2023: Keď história opäť ožíva
 8. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 1. Objavte miesto, kde v objatí troch riek vzniká výnimočné víno
 2. Auto na prenájom môže byť výhodné aj pre živnostníkov
 3. BILLA spolu so zákazníkmi pomôže aj pred Vianocami jednorodičom
 4. Plánujete budúci rok kúpu kosačky ?
 5. Vďaka kvalitným privátnym značkám na nákupoch zaručene ušetríte
 6. Kapor a rezne vo sviatočnom menu? Poradíme, čo s použitým olejom
 7. Nový spoločník v živote? Podporíte ním deti, ktoré to potrebujú
 8. Auto do 14-tisíc už nekúpite. Zvážte radšej prenájom
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 15 716
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 7 615
 3. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý 5 920
 4. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME 5 273
 5. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce? 5 001
 6. Deti cestujú do exotiky zadarmo 4 285
 7. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME 3 274
 8. Predaj osobných automobilov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 139
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Premiér Eduard Heger počas rozpravy počas vyslovovania nedôvery jeho vláde. Vpravo Richard Sulík, ktorého SaS návrh na odvolanie podala.

Parlament začal vo štvrtok odvolávať vládu.


2 h
Opatrenia proti šíreniu koronavírusu sa vo viacerých okresoch od pondelka sprísnia, reštaurácie budú prázdne.

Nižšia DPH mnohých nezachráni a tri mesiace sú aj tak málo.


4 h
Peter Schutz.

Iniciatívu SaS môžu viacerí „noví liberáli“ z OĽaNO vziať ako poslednú príležitosť zachovať si tvár.


3 h
Heinrich Reuss bol vraj na čele teroristickej skupiny.

Nemecká polícia zadržala 25 ľudí, ktorí chystali prevrat.


5 h

Neprehliadnite tiež

V Božskej komédii sa odrážajú postavy a život stredovekého Talianska


a 1 ďalší 1. dec

Jánošík bol súčasťou doby, ktorá priala kriminalite, korupcii a kde peniaze znamenali slobodu.


a 1 ďalší 13. nov

Krutosť a fyzické tresty boli na konci 16. storočia súčasťou každodenného života


8. nov

Eštébáci využili prvé mesiace demokracie na zbavovanie sa dôkazov.


a 1 ďalší 30. okt
SkryťZatvoriť reklamu